Monday, October 21, 2013

Jonathan Johansson & Johan Eckborn - Den brända jorden

Dark and pulsing, Swedish duo Jonathan Johansson & Johan Eckborn's music is undeniably beautiful. New album Ett språk för dom dömda is out Oct 23rd.

No comments: